aerosport.nl // Wednesday, 03/06/20 04:59  


privacy:

Aerosport vindt de discussie over privacy op Internet en het gebruik en/of misbruik van persoonsgegevens door providers van het allergrootste belang. Aerosport is namelijk van mening dat er heel zorgvuldig met de gegevens van haar gebruikers omgesprongen moet worden en zal uw persoonlijke gegevens dus ook nooit aan anderen verstrekken zonder dat u daar uitdrukkelijk uw toestemming voor hebt gegeven.